2023-04-27

„Państwo w Państwie” - odcinek 483, na żywo 30 kwietnia

Bandyterka czy ochrona własności? Dziennikarze na tropie firm, które zajmując się pomocą w odzyskiwaniu nieruchomości, działają na granicy prawa. W programie historie osób, które czują się nękane i w brutalny sposób zastraszane przez pracowników jednej z takich firm. Ci z kolei twierdzą, że do zdecydowanych kroków zmusiła ich opieszałość instytucji państwowych. Jaka jest prawda? Przemysław Talkowski z zespołem i ekspertami zapraszają na kolejny odcinek emitowany na żywo w niedzielę 30 kwietnia o godz. 19:30 w Polsacie.

Oglądaj Państwo w Państwie online na polsatboxgo.pl.

Działania poza prawem
Według mieszkańców, przedstawiających się jako pokrzywdzeni w sprawie, w tej branży pracują po prostu przestępcy, trudniący się siłowym usuwaniem niewygodnych lokatorów. Mają przy tym wykorzystywać najczęściej ich trudną sytuację. Z kolei właściciele mieszkań twierdzą, że do wzięcia sprawy w swoje ręce są zmuszeni przez zbyt długie procedury sądowo-komornicze.

Święte prawo własności
Przedstawiciele firm, które „przejmują” kompetencje organów państwowych i eksmitują lokatorów mówią, że tak naprawdę są dla prawowitych właścicieli nieruchomości ostatnią deską ratunku. Twierdzą, że ich działania polegają w gruncie rzeczy na negocjacjach, mających na celu pozbycie się „dzikich lokatorów”. Krótko mówiąc, dbają o ochronę „świętego prawa własności” wówczas, gdy państwo sobie z tym nie radzi.

Negocjacje czy nękanie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami eksmisji można dokonać wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Należy jednak pamiętać o tzw. okresie ochronnym, czyli zakazie prowadzenia eksmisji w ramach postępowań egzekucyjnych w okresie od 1 listopada do 31 marca. To właśnie dlatego firmy zajmujące się eksmisjami powstają jak grzyby po deszczu. Sami zleceniodawcy często nie chcą znać szczegółów działań, jakie podejmują „negocjatorzy”. A nierzadko są to groźby, próby zastraszania, nękanie telefonami, a nawet rozwiercanie i wymiana zamków...

Czy interwencja programu „Państwo w Państwie” pokaże, kto tak naprawdę jest stroną pokrzywdzoną w sporze?

Państwo w Państwie w niedzielę o godz. 19:30 w Telewizji POLSAT.