O firmie

Rada nadzorcza
Zygmunt Solorz

Zygmunt Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Tobias Solorz

Tobias Solorz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Józef Birka

Józef Birka

Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Mirosław Błaszczyk

Mirosław Błaszczyk

Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Aleksander Myszka

Aleksander Myszka

Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Maciej Stec

Maciej Stec

Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Tomasz Szeląg

Tomasz Szeląg

Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Piotr Żak

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Zarząd
Stanisław Janowski

Stanisław Janowski

Prezes Zarządu

Nina Terentiew

Nina Terentiew

Członek Zarządu, Dyrektor Programowy

Piotr Fajks

Piotr Fajks

Członek Zarządu

Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska

Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska

Członek Zarządu

Adam Nowe

Adam Nowe

Członek Zarządu

Janusz Pliszka

Janusz Pliszka

Członek Zarządu

Wspólnikiem Telewizji Polsat sp. z o.o. jest Cyfrowy Polsat S.A.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Telewizji Polsat sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl).

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca - Telewizja Polsat sp.z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii publikujemy listę usług medialnych świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. oraz czasopism wydawanych przez te spółki. LINK