2023-01-09

Zgłoszenie do programu „Nasz nowy dom”. Co trzeba zrobić?

Produkcja czeka na informacje od rodzin, które potrzebują wsparcia w poprawie warunków mieszkaniowych. Ekipa programu „Nasz nowy dom” porusza się po całej Polsce, remontując znajdujące się w katastrofalnym stanie budynki. Taka metamorfoza potrafi być także impulsem do innych pozytywnych zmian w życiu. Jak zgłosić się do programu? Można między innymi wypełnić formularz online. Zobacz szczegóły!

Oglądaj Nasz nowy dom online na polsatboxgo.pl.

Formularz online
Dla wygody zgłaszających powstał formularz, który składa się z następujących części: dane personalne zgłaszającego, informacje o nieruchomości, informacje o rodzinie, pytania dodatkowe oraz zgody i oświadczenia. Wypełniając go, należy odpowiedzieć na pytania otwarte lub wybrać właściwą odpowiedź z rozwijanej listy. Tam, gdzie wskazane, trzeba załączyć określone zdjęcia. Aby skutecznie złożyć formularz, konieczne jest także zaznaczenie pól wyboru.
Wypełnij formularz online

Zgłoszenie mailowe
Do dyspozycji zgłaszających jest także tradycyjny formularz, który można pobrać ze strony programu. Zawiera on te same elementy, co wersja online. Wypełniony dokument wraz z określonymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy nnd@polsat.pl lub biuro@constantin-entertainment.pl.

Wysłanie dokumentów tradycyjną pocztą
Istnieje także możliwość przesłania wydrukowanych i wypełnionych formularzy wraz z załączonymi zdjęciami za pomocą tradycyjnej poczty. Dokumenty prosimy kierować na adres:
Constantin Entertainment Polska
ul. Biedronki 55
02-959 Warszawa
Z dopiskiem: Nasz Nowy Dom

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem programu „Nasz nowy dom”, a także z informacjami w formularzu zgłoszeniowym.

O programie „Nasz nowy dom”
Najlepsza ekipa remontowa w Polsce od 2013 roku niesie pomoc potrzebującym rodzinom, w ciągu pięciu dni tworząc dla nich bezpieczne i wygodne warunki do życia. W trakcie dziewiętnastu edycji zrealizowanych zostało dwieście siedemdziesiąt sześć odcinków. Program prowadzi Elżbieta Romanowska, ekipę architektów tworzą: Martyna Kupczyk, Marta Kołdej i Maciej Pertkiewicz. Ekipami budowlanymi kierują Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak.