Wojciech Mecwaldowski

Henryk Kowalski. Bezrobotny leń i wielbiciel napojów wyskokowych.