Krzysztof Tyniec

Rudolf Wstrząs, doktor, były mąż siostry Basi, chudy, ale sprawia wrażenie silnego, często wchodzi w konflikty z byłą żoną.