Katarzyna Kwiatkowska

Jadwiga Kowalska, matka-Polka. Dobra, silna i niezależna. To ona rządzi w rodzinie.