Grzegorz Małecki

Marek, mąż Julii, szwagier Karoliny.