Anna Dereszowska

Inspektor Patrycja Madalińska szefowa Marii Matejko i całego zespołu. Profesjonalistka.