Andrzej Nejman

Oskar Basen, brat Czesława Basena, wszechstronnie uzdolniony często pracuje w jego zastępstwie.