Telewizja Polsat Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

tel.:(22) 514 40 00

Dział kontaktów z widzami

tel.:(22) 514 52 50

POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

tel.:(22) 514 53 00

fax.:(22) 514 53 53

www.polsatmedia.pl

sekretariat@polsatmedia.pl

Dystrybucja Kanałów Tematycznych dla Operatorów Kablowych

dystrybucja@polsat.com.pl

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 22 597 30 42, (22) 597 30 37

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl